Wednesday, March 22, 2017

ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಣ?
ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ,ಸಂಪಾದನೆ,ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹುಷ ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. 
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೀಟಿಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳದ್ರ?ಹ್ಮ್ಮ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತ?ಹಣ ನ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ನ?
ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಃದ್ದೊಂದು ಇದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥನ?
ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಆಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇರೋನು ಸುಖಿ ನ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರೋನು ಸುಖಿನ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ದರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ,ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂದ ಜೀವನ ನಡಸವವನು ತಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ?


Tuesday, January 24, 2017

Hidden Gems of Uttara Kannada District(Karnataka)

Hi,
This is for those who love nature & always in search of lesser known or less crowded or in one word Hidden Gems.
There are 2 things in life one to enjoy the places less travelled which are called hidden gems & don’t share it so that they still remain hidden gems but that’s unfair I guess.So I believe in enjoying hidden gems & sharing with others(but the cost is they  will not remain as hidden gems so don’t spoil the hidden gems even if u share the info with others)
Here is the small list of Hidden Gems of Uttara Kannada district.List includes View points(sunset points),Beaches,Wild life,Birds,Water falls & so on.

View Points(Sunset Points) List:

Water Falls List:
 1. Apsarakonda Falls
 2. Arabile Falls
 3. Benne-Hole Falls
 4. Burude Falls
 5. Devakara (Vajramala) Falls
 6. Hasehalla (Matthi-Ghatta) Falls
 7. Kumbaal Falls
 8. Lalguli Falls
 9. Magod Falls
 10. Majjige-Hole Falls
 11. Muregar Falls
 12. Negar Falls
 13. Sathoddi Falls
 14. Shirley Falls
 15. Shivaganga Falls
 16. Tumbragodu Falls
 17. Unchalli Falls
 18. Vibhoothi Falls
 19. Watehalla Falls
 20. Nagzhari falls(Dandeli)

Caves or Rock List:
1.Cavala caves
2.Ulavi caves
3.Yana
4.Syntheri rocks

Beaches:
1.Kudle beach
2.Paradise beach
3.Halfmoon beach
4.Baada beach
5.Nirvana beach
6.Mungodlu beach
7.Kadle beach
8.Honey beach
9.Majali beach
10.Devbagh beach
11.Apsarakonda beach
12.Dhareshwar beach
13.Alvekodi beach

Birds:

1.Ganeshgudi(Dandeli)

Tuesday, October 25, 2016

What to Expect in Gokarna?

Gokarna the most popular beach destination in Karnataka does not need any more introduction.But just to help you to set your Expectation Right let me share few information on what to expect in Gokarna.
Things to expect in Gokarna.
1.Beach-Haaaahaha of course its famous for beaches & you have 5 beaches in Gokarna-Main Gokarna beach,Kudle Beach,OM beach,Paradise Beach & Halfmoon beach.
2.Less crowded beaches-Yesss you have just trek along the hills or take a bot ride to reach Paradise & Halfmoon beach.You will be alone if you visit in off season in these 2 beaches.
3.Crowded beach-Gokarna main beach 
4.Beautiful sunset-Kudle & OM beach
5.Water sports-Well Gokarna is no Goa so dont expect many water sports here.During season you will have the option of Boat Ride,Banana ride & Jet Ski on Om beach.
6.Beach Shacks-Yes there are many beach shacks right on the beach front in Kudle beach & OM beach.Most of them are not available for online booking.So you have to work hard to find booking details of these shacks.
7.Food & Drinks-Yes its available but limited options.
8.Trek-Yes absolutely you have to trek from one beach to another as there is no road for vehicles to reach Paradise & Halfmoon beach.Even to Kudle beach you have to walk.Same for OM beach.
9.Calm & Relax-If you just want to be on the beach & do nothing for hours then Gokarna is the place for you.
10.Shopping-Gokarna Town has many shopping options.Handicrafts & clothes are available in plenty.Pooja items also present as this is the most famous pilgrimage place.
11.Temple-Gokarna is a very famous pilgrimage place in Karnataka.Gokarna has Shiva temple,Ganesh Temple & Rama Temple.Koti theertha is another famous place.
12.Walk?-Yes be ready to walk & walk a lot.

Now I hope you have set your EXPECTATION RIGHT about Gokarna.Have a nice time.

What to expect in Dandeli?

As Eco Tourism has gained lot of momentum,Dandeli has become the capital of eco tourism in Karnataka.Dandeli has already become very popular among Nature Lovers & those seek adventure like White water Rafting over the last decade.
I am just trying to provide few information about Dandeli if you decide to travel this paradise.
Things to Expect at Dandeli
1.Nature at its best-If you just love to be surrounded by trees then you will not disappointed.You will definitely enjoy Dandeli.
2.Birds-If you just want to see different species of Birds then lucky you!You have made the right decision to visit Dandeli.Just make sure you are going to the right place at the right time to spot those Birds.
3.Wild Animals-Oooooops even though Dandeli is the 2nd Largest Wildlife Sanctuary in Karnataka & Tiger Reserve Park you will be disappointed if you have very High Expectation of spotting Tiger or very elusive Black Panther.Even though Dandeli Wildlife Sanctuary is home to huge number of Wild Animals,spotting it in Jungle Safari is very very Rare & it completely depends on your luck.So its better not to have any expectation on spotting Tiger or Black Panther.Bison,deer,Elephant,Tiger,Black Panther etc can be spotted if you are reallllllllly lucky.But as I mentioned have 0 expectation on spotting these animals.
4.River-Yessss you can see the river,feel the river & you can raft on the river KALI.
5.Adventure-Ho hooo you can just enjoy different adventure activities while you are in Dandeli.White water Rafting,Kayaking,River Crossing,Rappelling all these activities you can do.But White water Rafting depends on Dam water,so again its not done all the time,so you better contact the tour operator before going to Dandeli if your only purpose is to do Rafting at Dandeli.
6.Picnic-Yes you can go to Dandeli for picnic.There are few picnic spots around Dandeli.Moulangi,Syntheri Rocks,Gobbarala,Kogilabana to name few.
7.Stay in Jungle-Yes you have many options to stay inside the Jungle.Google it you will get all the names.
8.Jungle Safari-Yes there is jungle Safari arranged by Karnataka Forest Department.
9.Elephant Ride-Its available near Panasoli but again depends on the time.

I hope you have set your EXPECTATION RIGHT about Dandeli now.Its always better to set your Expectation Right so that you will not be disappointed once you reach that place.
Have a good Time.

Thursday, February 20, 2014

ONE AND ONLY UTTARA KANNADA(NORTH CANARA) DISTRICT..HEAVEN ON EARTH..

Uttara Kannada District in Karnataka is known for it's nature.U name it it has everything from rarest of rarest Black Panther,ever ending series of beautiful beaches like Kudle,Om,Pradise,Devbagh,Murdeshwara,Apsarakonda as i said it's never ending..water falls Magodu falls,Satoddi falls,Ganesh falls,Unchalli falls,Nagzari falls in the midst of the jungle...Oh u like adventure then White Water River Rafting on Kali river Dandeli would bring smile on ur face..U say trekking well Yaana is waiting for u..The list goes on.
Now I will bring little more interesting things about this Beautiful district...

IDAGUNJI GANAPATIYAKSHAGAANA

YAKSHAGAANA

KARIKAANA PARAMESHWARI TEMPLEBAADA(GUDE ANGADI) KANCHIKAMBA TEMPLE


MURDESHWARA SHIVA IDOL

MURDESHWARA GOPURADANDELI KALI RIVER

DANDELI TREE HOUSE IN HORNBILL RESORT

DANDELI WHITE WATER RAFTING
GOKARNA KUDLE BEACH
GOKARNA OM BEACH
GOKARNA PARADISE BEACH

GOKARNA HALF MOON BEACH

DEVBAGH BEACH

KAADU MANE DANDELI
BHEEMANAVAAREGUDDA

DANDELI SYKES POINT
DANDELI KAVALA CAVES
DANDELI SYNTHERI ROCKS

DANDELI BLACK PANTHER

DANDELI HORN BILL

DANDELI NAAGODA BACK WATER

DANDELI KULAGI NATURE CAMP
APSARAKONDA FALLS(SMALL ONE)

APSARAKONDA VIEW POINT
APSARAKONDA BEACH


YAANA

MURDESHWARA SCUBA DIVING NETRANI ISLAND

GOKARNA GOGARBHA CAVE
(SEARCH GOOGLE)

DANDELI KALI RIVER

SATODDI FALLS

UNCHALLI FALLS

MUNDAGODU TIBETEAN COLONY

ANASHI(VAJRA) FALLSLIST OF WATER FALLS
1.UNCHALLI FALLS
2.MAGODU FALLS
3.SATODDI FALLS
4.GANESH FALLS
5.NAGZARI FALLS
6.APSARAKONDA FALLS(SMALL ONE)

LIST OF BEACHES

1.GOKARNA MAIN BEACH
2.OM BEACH(GOKARNA)
3.KUDLE BEACH(GOKARNA)
4.PARADISE BEACH(GOKARNA)
5.HALF MOON BEACH(GOKARNA)
6.MURDESHWARA BEACH
7.APSARAKONDA BEACH
8.DEVBAGH BEACH
9.HONEY BEACH(ANKOLA)
10.TAGORE BEACH(KARWAR)
11.BAADA BEACH(NEAR KUMTA)


LIST OF EXOTIC LOCATIONS

1.NETRAANI ISLAND MURDESHWARA(SCUBA DIVING)

LIST OF SUNSET SPOT

1.BHEEMANAVAAREGUDDA(SIRSI)
2.SYKES POINT-AMBIKANAGAR(DANDELI)
3.SUNSET POINT INSIDE DANDELI WILDLIFE SANCTUARY

LIST OF PLACES AROUND DANDELI

1.SYNTHERI ROCKS
2.KAVALA CAVES
3.KULAGI NATURE CAMP
4.SYKES POINT
5.NAAGODA BACK WATER

LIST OF TEMPLES

1.IDAGUNJI GANAPATI(HONNAVAR)
2.SHIVA TEMPLE(GOKARNA)
3.MARIKAMBA TEMPLE(SIRSI)
4.KARIKAANA PARAMESHWARI(HONNAVARA ARE ANGADI)
5.KANCHIKA PARAMESHWARI(BAADA-KUMTA)

LIST OF ADVENTURE SPOTS
1.WHITE WATER RIVER RAFTING-DANDELI
2.SCUBA DIVING-NETRANI ISLAND(MURDESHWAR)

LIST OF TALLEST STRUCTURES
1.SHIVA IDOL MURDESHWARA-2ND LARGEST IN THE WORLD(Thats what internet says!!!!!!!!)
2.DEVASTHAANA GOPURA-MURDESHWARA(Tallest in Karnataka at least)


TO BE CONTINUED...

FOR INFO & PHOTOS VISIT...http://gkbh.blogspot.in/2011/11/dandeli-white-water-rafting-gokarna-om.htmlUTTARA KANNADA

Wednesday, November 14, 2012

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನೀನೆಷ್ಟು ಸುಂದರ..                           ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನೀನೆಷ್ಟು ಸುಂದರ..
Those who can not read Kannada,I request you to learn it till then you may visit English Version.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರ  ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಹೇಗಾದರೂ ಕರೀರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಸುಂದರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.ನಾನು ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ.NATURE AT IT'S BEST ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನ ಕರೆಯೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದೀವಿ .ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು NATURE AT IT'S BEST ಅಂತ ಹೇಳದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗೋಲ್ಲ .
  ದಟ್ಟ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ,ಅತಿ ವಿರಳ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ,ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಜು ಕೊಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ,ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತಗಳು,ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ,ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ(trekkers) ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡುವ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು,ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ,ಅತಿ ಎತ್ತರದ  ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಪುರ ,ಅತಿ   ಸಾಹಸಿಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಲ್ಲುವ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್,ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ  ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಹೊಗಳಿಕೆ!!!!ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಇದೇನು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆನ??ಸ್ವರ್ಗನ ??ಅಂತ ಕೇಳದ್ರ ?? ಹೌದು ಒಂದು  ನೋಡದ್ರೆ ಇದು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ರು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ .ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲೇ ಬೇಕು .
 ಸರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರ?ಸರಿ ಶುರು ಹಚ್ಚಕೊತೀನಿ .ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ.ನನ್ನ ಹತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ 
 ನೋಡೋ ಜಾಗಗಳು....
1.ಅಭಯಾರಣ್ಯ 
ದಾಂಡೇಲಿ-ಅಣಶಿ ಹುಲಿ ಧಾಮ ,ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ, ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ 
2.ಬೀಚ್ 
ಗೋಕರ್ಣ ,ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ ,ಕಾರವಾರ ,ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ,ಬಾಡ ,ದೆವಬಾಘ ,ಅಂಕೋಲಾ 
3.ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ 
ದಾಂಡೇಲಿ ಕಾಳಿ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್,ಕಯಾಕಿಂಗ್
4.ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 
ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ,ಗೋಕರ್ಣ ,ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ ,ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ,ಬನವಾಸಿ ,ಮುಗ್ವಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ,ಹೊನ್ನಾವರ ಕರಿಕಾನ ಪರಮೇಶ್ವರಿ(ಅರೆಂಗಡಿ ),ಬಾಡ ಕಂಚಿಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಗುಣವಂತೆ 
5.ಜಲಪಾತಗಳು 
ಮಾಗೋಡ ಫಾಲ್ಸ್ ,ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ,ಸಾತೊಡ್ಡಿ ಫಾಲ್ಸ್,ಗಣೇಶ್ ಫಾಲ್ಸ್,ಕದ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ,ನಾಗ್ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್
6.ವಿಶೇಷ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳು 
ದಾಂಡೇಲಿ  ಸೈಕ್ಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ,ಸಿರ್ಸಿ ಭೀಮನವಾರೆಗುಡ ,ದಾಂಡೇಲಿ ಸಿಂಥೆರಿ ರಾಕ್ಸ್ ,ಯಾಣ ,ದಾಂಡೇಲಿ ಮೊಸಳೆ ತಾಣ ,ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ,ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ ಗೋಪುರ 

ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಈವಾಗ ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನಂದಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ .
ಕೊರೆದಿದ್ದು ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ,ಆನಂದಿಸಿ.ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಾನಿಜ್ಯಕರ್ಣ ಆದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ   ಪೆಟ್ತಾಗತ್ತೆ . ಪ್ರವಾಸ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಕೊಡುವ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಆಟ ಆಗಬಾರದು ,ಪ್ರಕ್ರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ  ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕ್ರತಿಯು ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ .ಪ್ರವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ  ಉಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾದೊದ್ಬೇಡ..


                               ಮಾಹಿತಿ
                                                               ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ


  

ದಾಂಡೇಲಿ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ 

                                               ಮಾಹಿತಿ
                                    ಸಾತೊಡ್ಡಿ ಫಾಲ್ಸ್

                                             ಮಾಹಿತಿ
                                ಗೋಕರ್ಣ ಓಂ ಬೀಚ್                


                                                 ಮಾಹಿತಿ  
                                   ಗೋಕರ್ಣ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್


                                           ಮಾಹಿತಿ
                                 ಗೋಕರ್ಣ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್


                                                             
                                        ಮಾಹಿತಿ
                               ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ 
                                     ಮಾಹಿತಿ
           ಗೋಕರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋತಿ ತೀರ್ಥ (ಹಿಂದಿ ಚಲಚಿತ್ರ ಸಿಂಘಂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ )
                                                 
                                              ಮಾಹಿತಿ
                                   ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಬೀಚ್

                                            ಮಾಹಿತಿ
                                  ದೇವಬಾಗ್  ಬೀಚ್
                                         ಮಾಹಿತಿ
                                                                    ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕೋಟೆ 
                                                                                                     
ಕವಳ ಕೇವ್ಸ್                           
                                          
                                                ಮಾಹಿತಿ                                                           
                                        ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ 
                                     ಮಾಹಿತಿ
                                 ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪ (ಮುರ್ಡೆಶ್ವರ)


                                       ಮಾಹಿತಿ
                                                   ಸದಾಶಿವಗಡ ದರ್ಗಾ (ಕಾರವಾರ)


                                     ಮಾಹಿತಿ
                                  ಕಾರವಾರ ಟಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ 


                                   
                                   ಮಾಹಿತಿ
                                                 ಅಂಕೋಲ ಹನಿ ಬೀಚ್ 

                    
                                                ಮಾಹಿತಿ

                                    ದಾಂಡೇಲಿ  ಸೈಕ್ಸ ಪಾಯಿಂಟ್


                                             ಮಾಹಿತಿ
                                ದಾಂಡೇಲಿ ಸಿಂಥೆರಿ ರಾಕ್ಸ್
                                               ಮಾಹಿತಿ
                                         ದಾಂಡೇಲಿ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್
                                                 ಮಾಹಿತಿ
                                      ಉಂಚಳ್ಳಿ  ಫಾಲ್ಸ್
                                               ಮಾಹಿತಿ
                                                ಯಾಣ

                                                 ಮಾಹಿತಿ
                                ದಾಂಡೇಲಿ ಮೊಸಳೆ ಪಾರ್ಕ್ 


                                                 ಮಾಹಿತಿ
                                      ಭೀಮನವಾರೆಗುಡ್ಡ 

                                               ಮಾಹಿತಿ
                                             ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗ 
                                             ಮಾಹಿತಿ
                                              ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ
                                                         
                                        ಮಾಹಿತಿ
                     ಮುಗ್ವಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ )


                                        ಮಾಹಿತಿ
                           ಮುಂಡಗೋಡ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿ 
                                           ಮಾಹಿತಿ                                                                     
                                            ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ 
                                       ಮಾಹಿತಿ
                                         ಶಿವಗಂಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ 
                                                                             ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
                                                                 
                                    ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

               ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ನಕ್ಷೆ